1. Afhalen raambekleding

Werkwijze

Mobiwash reinigt bijna alle soorten raambekleding in onze mobiele unit die bij u voor de deur geplaatst wordt. Hierdoor hangt uw raambekleding binnen 2 uur weer terug voor het raam zonder dat er veel overlast is geweest. Bij een offerte aanvraag brengen we vooraf alle te reinigen zaken in kaart en op basis hiervan wordt een passende aanbieding gemaakt. Na opdrachtverlening spreken we met u af hoe en wanneer we de opdracht uit gaan voeren. Hierbij houden we rekening met kamers die bezet zijn of waarin vergaderd wordt. Deze slaan we over en hier komen we op een later tijdstip terug. We werken in batches waarbij er ongeveer 30 stuks tegelijk van het raam afgehaald worden; deze worden gereinigd en binnen 2 uur weer terug gehangen. Kleine mankementen aan de raambekleding die we zonder speciaal gereedschap of onderdelen kunnen repareren, lossen we direct op . Bij oplevering lopen we het resultaat gezamenlijk met u na om te controleren of alles volgens afspraak is uitgevoerd. 

De raambekleding wordt met behulp van onze ultrasone machines gereinigd. Al ons personeel is daarvoor speciaal opgeleid en we gebruiken speciaal geteste middelen. Onze ultrasoon machines bestaan uit 2 reinigingsbaden van 340cm lang. In het eerste bad wordt de raambekleding in water met ultrasone golven gelegd. Door deze ultrasone golven trilt het vuil los van het product. In principe wordt geen reinigingsmiddel gebruikt. De raambekleding wordt in een schoonwaterbad gespoeld en weer voorzien van een water en vuilafstotende coating. We laten de raambekleding uitdruppen en hangen deze weer vochtig terug voor het raam. Deze reinigingsmethode wordt geadviseerd door alle grote fabrikanten van raambekleding.

Wat is Ultrasoon?

Onder ultrasoon verstaat men frequenties welke in het algemeen boven de menselijke gehoorgrens van ca. 18 kHz liggen. De frequenties die in het algemeen worden gebruikt voor ultrasoon reinigen, liggen tussen 20 kHz en 150 kHz. Voor de meeste reinigingstoepassingen volstaat veelal een frequentie welke ligt tussen de 20 kHz en 50 kHz. Hogere frequenties worden met name gebruikt voor precisiereiniging en/of indien het de reiniging betreft van zeer delicate onderdelen. Ultrasoon energie zorgt voor een reiniging tot diep in de poriën, zonder te krassen, te borstelen of schrapen.

Principe van ultrasoon

Ultrasoon reinigen is gebaseerd op de voortplanting van geluid door een geleidend medium. In samendrukbare media, zoals lucht en de meeste vaste stoffen, wordt een geluidsgolf continue overgedragen. Bij niet-samendrukbare media, zoals water, is er echter alleen continue overdracht van geluidsgolven als de amplitude (geluidssterkte) relatief laag is. Als de amplitude toeneemt, ontstaat er een negatieve druk in de gebieden van verspreiding die de vloeistof "breekt", waardoor er waterstofbelletjes ontstaan. Dit verschijnsel noemen we ook wel cavitatie. Komt het cavitatiebelletje vervolgens in een compressie van een geluidsgolf terecht, dan begint deze onder invloed van de positieve druk te trillen. Het belletje zal vervolgens groeien tot een onstabiele afmeting. Het belletje zal in de vervolgfase uiteindelijk imploderen wat resulteert in cavitatie. Deze implosies veroorzaken microstromingen in de reinigingsvloeistof. Het imploderen van tienduizenden cavitatiebelletjes en de daarmee gepaard gaande microstromingen in een door hoogfrequente geluidsgolven geactiveerde reinigingsvloeistof, geeft uiteindelijk het effect dat "ultrasoon" wordt genoemd.